PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych i regulacji rozwoju, Bibado Investments S.L (zwaną dalej Spółką), usługodawca społeczeństwa informacyjnego portalu TOGGLE, (zwanym dalej portal) informuje, że informacje uzyskane przez portal będą przetwarzane przez Spółkę, jako stronę odpowiedzialną za Plik, w celu ułatwienia zleconych usług, odpowiedzi na zapytania, przeprowadzania badań statystycznych, pozwalających na poprawę obsługi, wykonywania typowych zadań administracyjnych, wysyłania informacji, mogących wynikać z przejawiania zainteresowania poprzez biuletyny i podobne publikacje, jak również rozwijających się promocji sprzedaży i akcji reklamowych związanych z portalem.

Użytkownik jednoznacznie zezwala na wykorzystywania swojego adresu poczty elektronicznej oraz innych środków komunikacji elektronicznej (np. telefonu komórkowego), aby Spółka mogła korzystać ze wspomnianych środków komunikacji i do osiągnięcia określonych celów.

Po udostępnieniu informacji, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i wyrazić zgodę na wykorzystywanie danych w określonych celach. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w każdej chwili, bez prawa retroakcji.

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy danych osobowych, poufnego przetwarzaniai informacji i do podjęcia niezbędnych środków technicznych, organizacyjnych oraz bezpieczeństwa w celu uniknięcia zmian, utraty, nieuprawnionego obchodzenia się z informacją lub dostępu do niej, zgodnie z zasadami ustalonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobistych oraz właściwego prawa.

Spółka uzyskuje i przechowuje jedynie następujące informacje o odwiedzających nasz portal:

-a. Nazwa domeny dostawcy usług internetowych (ISP) lub adres IP, który daje im dostęp do sieci.

–b. Data i czas dostępu do naszej witryny.

-c. Adres internetowy, z którego pochodzi link prowadzący do naszej witryny.

–d. Rodzaj klienta przeglądarki.

-e. System operacyjny klienta.

Niniejsza informacja jest anonimowa i nie może być powiązana z konkretnym, identyfikującym go użytkownikiem.


Portal wykorzystuje ciasteczka, małe pliki informacyjne generowane na komputerze użytkownika, w celu uzyskania następujących informacji:

-a. Data i czas ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej.

-b. Elementy kontroli bezpieczeństwa do stref zastrzeżonych.

Użytkownik ma możliwość blokowania ciasteczek, wybierając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce internetowej. Niektóre z naszych stron stosują funkcję przeglądarki internetowej użytkownika o nazwie "ciasteczko". Jest to mały plik przechowywany na komputerze użytkownika, zawierający informacje o komputerze. Wykorzystanie ciasteczek nie powoduje w żaden sposób identyfikacji osobowej podczas wizyty na naszym portalu. Niektórzy z naszych partnerów korzystają z ciasteczek na naszym portalu (np. reklamodawcy). Jednakże my nie mamy dostępu do tych plików ani kontroli nad nimi. Więcej szczegółów należy szukać w ich polityce prywatności w sieci.

Wykorzystanie danych osobowych

Wszelkie informacje, które są nam przesyłane traktowane będą jako ściśle poufne.

Dane osobowe nigdy i w żaden sposób nie będą wykorzystane bez zgody użytkownika.

Aby to zapewnić, wszystkie formularze na naszym portalu, które wysyłają informacje do bazy danych wykorzystywanych w przyszłości (np. lista newsletter) mają opcję opt-in, co oznacza wysłanie potwierdzenia email, w którym należy kliknąć na wygenerowany link określający zgodę na otrzymywanie informacji od nas w przyszłości.

Jeśli subskrypcja nie zostanie potwierdzona, to dane nie zostaną dodane do naszej bazy danych. Zapewniamy, że nie sprzedajemy naszych list imiennych i adresowych.

Jeśli decyzja potwierdzająca otrzymywanie informacji od nas jest pozytywna, to każda wiadomość będzie również zawierać instrukcje dotyczące "rezygnacji" z kolejnych biuletynów, na wypadek jej anulowania.

Jedynym wyjątkiem są informacje automatycznie gromadzone dotyczące korzystania z naszego portalu. Informacje te są anonimowe i są zbierane przez nasze serwery plików dziennika.

W plikach dziennika zapisywane są ogólne informacje, takie jak liczba wizyt na naszym portalu, rodzaje użytych przeglądarek i liczba pobranych plików, ale nigdy nie są to informacje osobiste.

Niniejsza informacja w pliku dziennika pozwala nam tworzyć lepsze treści dostosowane do preferencji użytkownika.

Korzystanie z linków

Portal zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tych stron.

Zalecamy naszym użytkownikom zapoznanie się z polityką prywatności każdej zewnętrznej strony internetowej, która jest powiązana z naszym portalem.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zebranych przez portal.

Zmiany w niniejszej polityce

Spółka zastrzega sobie prawo do periodycznego wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Nie będziemy ograniczać praw gwarantowanych przez niniejszą politykę bez wyraźnej zgody użytkownika i przewidujemy, że ewentualne zmiany będą niewielkie.

Wszelkie zmiany w polityce prywatności ogłaszane będą na portalu.

Reklamy na niniejszej witrynie

Korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych do ukazywania reklam podczas odwiedzania portalu.

Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numer telefonu) związane z wizytami użytkownika w tej oraz innych witrynach w celu dostarczania reklam towarów i usług potencjalnie interesującymi użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć się jak można uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy, należy zapoznać się z poniższą informacją:

- Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje ciasteczka do wyświetlania reklam na Portalu.

- Zastosowanie ciasteczek DART przez Google umożliwia ukazywanie reklam użytkownikom na podstawie ich wizyty na portalu i innych stronach w Internecie.

- Użytkownik może zrezygnować z używania ciasteczek DART, odwiedzając reklamą Google i politykę prywatności sieci partnerskiej.

Kontakt

Spółka ma świadomość ważności prywatności klienta i w pełni szanuje ten fakt.
Jesteśmy otwarci na pytania i opinie odnośnie niniejszej polityki i oczekujemy na kontakt.

W dowolnym momencie użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, anulowania lub sprzeciwu, wysyłając email z adnotacją TOGGLE do (Wydziału Prawnego) , załączając kopię ważnego dokumentu tożsamości i powołując się na odpowiednie prawo.

Język

W przypadku rozbieżności pomiędzy angielską i niniejszą wersją Warunków i Zasad obowiązywać będzie wersja angielskojęzyczna.