PORADA PRAWNA

Witryna (zwana dalej, TOGGLE albo ogólnie Witryna) jest usługodawcą społeczeństwa informacyjnego Bibado Investments S.L (zwana dalej Spółką) z siedzibą w 9 Urano Street, Alcorcón, Madrid, Z.P. 28925, kontakt email

Spółka jest zarejestrowana w Urzędzie Rejestracji Spółek w Madrid, tom 29026, arkusz 94, Strona M-522708 i kod podatkowy spółki B86262896.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Copyright

Niniejsza witryna podlega prawu hiszpańskiemu i chroniona jest przez międzynarodowe oraz krajowe ustawodawstwo dotyczące własności przemysłowej i intelektualnej.
Wszelke tantiemy z tytułu patentów są zastrzeżone.
TOGGLE jest usługą analizy wirusowej podczas pobierania plików.

TOGGLEinformuje o stopniu bezpieczeństwa procesu pobierania przed jego rozpoczęciem, a Witryna oferuje niezawodność.
Analiza plików pobieranych w Witrynie obejmuje wszystkie shareware, freeware lub wersje demo upubliczniane przez ich autorów na ich stronach autorskich.
TOGGLE oferuje użytkownikom następujące usługi:

- Pliki treści sortowane według kategorii, tematu i ocen.

- Usługa wyszukiwania treści.

- Codzienny przegląd dostępności i gwarancja bezpieczeństwa pobrania plików.

- Usługa analizy znanych wirusów w plikach pobieranych przez użytkowników.

- Inne usługi zintegrowane w TOGGLE.

Pobieranie plików jest wykonywane przez stronę internetową autora z użyciem mechanizmu zwanego downloader stworzonego przez tę firmę.

Wspomniany downloader nie jest związany ani nie należy do autora plików do pobrania, a program ma na celu dokonywanie niezawodnych pobrań z sieci autorów.
Niekiedy pobierane aplikacje mogą być publikowane w formie elektronicznych środków, będących własnością witryny, ponieważ mogą być one zestawiane na płytach CD oraz w formie aplikacji.

Wymienione środki elektroniczne mogą być wymagane do stworzenia bezpośredniego dostępu lub dostosowania strony głównej komputera do naszej witryny, co nie jest związane z późniejszą instalacją pobranych aplikacji.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z właściwego lub niewłaściwego korzystania z treści zamieszczonych na witrynie.

Użytkownicy korzystający z Witryny mogą przeglądać informacje i treści w witrynie, pobierać aplikacje oraz treści, kopiować lub korzystać z tych produktów, pod warunkiem, że jest to zgodne z przepisami prawa autorskiego i własności przemysłowej oraz nie przesyłają ani nie dokonują dystrybucji oprogramowania bez uprzedniej zgody jego autora lub firmy bądź to Spółki, bądź innej. Analogicznie, pobieranie plików i zapłata za korzystanie z wyżej wymienionych usług w żadnym wypadku nie obejmuje prawa do licencji użytkowania, które mogą być wymagane przez autora programu, jego twórcę lub dystrybutora.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie pobranych programów, ani za ewentualne problemy uboczne wynikłe na komputerze.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nadużycia wynikłe w trakcie korzystania z aplikacji pobranego oprogramowania lub w przypadku naruszeń przez użytkownika lub autora prawa autorskiego autora lub osób trzecich.
W żadnym wypadku w niniejszej witrynie nie dopuszcza się lub upoważnia do publikacji oprogramowania systemowego, które może naruszać prawa autorskie (cracki, numery seryjne, programy warez, itp.).

W przypadku, gdy usługi oferowane na niniejszej Witrynie nie satysfakcjonują użytkownika jest on / ona uprawniony do domagania się zwrotu pełnej kwoty ww. użytkownik zapłacił, aby mieć dostęp do usług na niniejszej witrynie.

WARUNKI PUBLIKACJI PROGRAMÓW (AUTORZY)

Autorzy muszą być świadomi, że niniejsza witryna oferuje usługi odpłatnie i w niektórych przypadkach opłaty mogą być pobierane za ww. usługi od użytkownika końcowego, w celu utrzymania Witryny lub za ww. usługi, ale nigdy nie związane z nabyciem licencji produktu.
Autor wyraża zgodę na to, że wyżej wymienione środki elektroniczne mogą wymagać zmiany strony głównej lub utworzenie bezpośredniego dostępu (skrótów) do stron związanych z niniejszą Witryną (z wyjątkiem stron należących do autora).

Umowa między autorem i witryną może zostać rozwiązana w dowolnym momencie na wniosek którejkolwiek ze stron.
Każdy producent może wnioskować o aktualizację lub usunięcie jakiegokolwiek oprogramowania oferowanego na niniejszej witrynie.
W sprawie niniejszych warunków i zasad prosimy o kontakt mailowy lub kontaktową stronę internetową.

Kontakt

Spółka ma świadomość ważności prywatności klienta i w pełni szanuje ten fakt.
Jesteśmy otwarci na pytania i opinie odnośnie niniejszej polityki i oczekujemy na kontakt.

W dowolnym momencie użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, anulowania lub sprzeciwu, wysyłając email z adnotacją TOGGLE do (Wydziału Prawnego) , załączając kopię ważnego dokumentu tożsamości i powołując się na odpowiednie prawo.

Język

W przypadku rozbieżności pomiędzy angielską i niniejszą wersją Warunków i Zasad obowiązywać będzie wersja angielskojęzyczna.